Odstoupení od kupní smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy použijte následujcí vzor

 

Zákazník

Jméno a příjmení
Adresa
Telefon a e-mail

 

Prodejce

Kateřina Horká
ladyart.cz
IČ: 88794873
DIČ: CZ7959225692
Červené Vrchy 709, 664 62 Hrušovany u Brna

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne (datum) jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.ladyart.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo (název zboží). Toto (název zboží) jsem převzala dne (datum). Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. (název zboží) vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši (částka za zboží) Kč a (částka za poštovné) Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. (číslo bankovného účtu), nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 

 

 

...........................................…

     (vlastnoruční podpis)

 

 

Přílohy: Kopie kupního dokladu

 


 

Další informace

Co se vrací?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení. Prodejce se souhlasem spotřebitele může vrátit peníze jinak, ale nesmí tím spotřebiteli vzniknout další náklady, nebo stejným způsobem, jakým je od něho získal.

Co se nevrací?

Prodejce však nemusí vracet spotřebiteli jím zaplacené náklady na dodání zboží od prodejce ke spotřebiteli ve výši, která převyšuje nejlevnější nabízený způsob dodání. Myslí se tím z nabídky toho konkrétního prodejce a nelze to zaměňovat s možností osobního odběru, která není dodáním v pravém slova smyslu. Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení nese vždy spotřebitel, ledaže by jej o tom prodejce neinformoval.

Další informace

Prodejce může pozdržet vrácení peněz do doby, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že jej prodejci odeslal. Pokud se tak však stalo, pak nedodržením lhůty pro vrácení peněz se ocitá prodejce v prodlení.

Zákonný podklad