Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů,

pro e-shop ladyart.cz, který provozuje Kateřina Horká jako OSVČ, Červené Vrchy 709, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 88794873 (Správce)

  1. V souvislosti s naší činností, tak abychom mohli plnit vaše objednávky a jiné požadavky, nám poskytujete některé vaše osobní údaje.S těmito údaji zacházíme podle zákonů a nařízení a snažíme se je co nejlépe zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich úniku, zcizení a zneužití. V tomto dokkumentu shrnujeme informace o tom s jakými údaji jak nakládáme, jak je chráníme proti zneužití, komu je dále poskytujeme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s tím, že vaše osobní údaje zpracováváme.
  2.  Zpracování vašich osobních údajů se s účinností od 25.5.2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation).
  3. Vašimi osobními údaji se rozumí informace, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Nejčastěji zpracováváme vaše jméno, příjmení, adresu trvalého a/nebo přechodného bydliště, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu a v případě, že jste podnikatel tak rovněž IČ a DIČ.

Kdy tyto informace získáváme?

Všechny tyto informace používáme vždy k tomu účelu, za kterým byly poskytnuty. Pokud bychom je chtěli využít k jiným účelům, než za jakým jste nám je předali nebo než dovoluje zákon, požádáme vás o udělení souhlasu.

Některé informace o vašem chování získáváme automaticky

Používáme cookies, které se ukládají na vašem počítači a podobné nástroje pro analýzu webu jako jsou nástroje společnosti Google, Inc.,  které nám poskytují informace o vás a pomáhají nám e-shop vylepšovat tak, aby pro vás byl uživatelsky příjemnější a užitečnější.

COOKIES:
V rámci svých webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložený textový soubor, tedy cookie, zpět a server získá znovu informace, které si u vás předtím uložil. Používáme  cookies hlavně z toho důvodu, abychom mohli poskytovat co nejkvalitnější služby podle individuálních potřeb zákazníka.

Cookie v žádném případě nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.

Jaké soubory cookies používáme?

Využíváme krátkodobé a dlouhodobé typy souborů. Krátkodobé zůstávají ve vašem počítači pouze do doby, než zavřete okno prohlížeče. Dlouhodobé zůstávají ve vašem počítači déle, nebo dokud je neodstraníte (doba závisí na nastavení samotné cookies a na nastavení vašeho prohlížeče).

Užívané cookies dle jejich funkcí

Analytické: pomáhají vyobrazovat návštěvnost a pochopit zákaznické potřeby

Trackingové: využívají se pro rozbor chování zákazníka na našich stránkách a k následnému přizpůsobení nákupního procesu dle těchto informací

Remarketingové: díky nim lze lépe poznat zákazníka a upravit reklamy i zobrazování kategorií produktů dle jeho zájmů

Konverzní: jimi je zjišťována výkonnost jednotlivých prodejních kanálů

Esenciální: jsou důležité pro celkové fungování webu

V případě jeho neudělení není webová stránka správce žádným způsobem omezena.

Podle bodu b) odstavce 3. získáváme tyto nebo pouze některé z těchto informací:

Váš souhlas s používáním cookies vyjadřujete používáním našich stránek. Pokud si nepřejete, aby se na vašem počítači cookies ukládaly, můžete to zakázat nastavením vašeho prohlížeče. V případě, že ve svém prohlížeči ukládání cookies zakážete nebo omezíte, webová stránka není žádným způsobem omezena.

Žádné další informace o vás neshromažďujeme

Proč tyto údaje potřebujeme?

Jaké jsou právní důvody pro shromažďování těchto informací?

Zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost. Používáme přiměřené zabezpěčení odpovídající důležitosti vašich dat a jejich zabezpečení proti zneužití. Využívaná zabezpečení jsou charakteru

Třetí strany, kterým můžeme nebo musíme vaše údaje předat (Zpracovatelé),

  1. Česká pošta, s.p.
  2. Direct Parcel Distribution s.r.o. (DPD)

V souvislosti s tím, že jsou námi vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo

 

Naše zásady ochrany osobních  údajů budeme pravidelně aktualizovat v návaznosti na změny příslušné legislativy. O těchto změnách vás budeme informovat.