Zpracování osobních údajů

Podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“).

Dokončením objednávky nebo registrace na e-shopu www.ladyart.cz a jejím odesláním poskytujete firmě Kateřina Horká (dále jen „Správce“) tyto vaše osobní údaje:

Jméno, Příjmení, adresu trvalého bydliště případně dodací adresu, pokud se liší od adresy trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, případně IČ, DIČ, číslo vašeho bankovního účtu, budete-li platit převodem

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

 - Splnění objednávky a doručení zboží
 - uchování vámi vytvořeného účtu (registrace) v systému našeho e-shopu
 - Splnění zákonných povinností, zejména účetních a daňových (vystavení účetních dokladů a jejich archivovaci po stanovenou dobu v elektronické nebo fyzické podobě)
 - Kontrolu provedení platby za zboží
 - Vzájemnou komunikaci v budoucnu zejména o stavu objednávky a jejím plnění, případné reklamaci zboží apod..

Vaše osobní údaje musíme v zájmu splnění a doručení objednávky poskytnout těmto zpracovatelům nebo příjemcům:

Dodavatelům serverových, cloudových nebo IT služeb, kteří splňují podmínky GDPR
Dopravci Česká pošta, s.p.
Dopravci DPD s.r.o.

Podle GDPR máte právo:

- požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požádat o aktualizaci nebo opravu vašich zpracovávaných osobních údajů
- požadovat výmaz vašich osobních údaj (nebude-li to v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy)
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte pocit, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR
- na přenositelnost údajů
- požadovat kopii námi zpracovávaných osobních údajů
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu firmy Katečina Horká
 
V případě vašich dotazů nebo podnětů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@ladyart.cz, telefonním čísle 774 106 245 nebo dopisem na adresu sídla firmy: Kateřina Horká - ladyart.cz, Červené Vrchy 709, 664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika. Podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní data, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

V případě, že nabydete dojmu, že s vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu se zásadami GDPR, obraťte se na nás rovněž na e-mailové adrese info@ladyart.cz, telefonním čísle 774 106 245 nebo dopisem na adresu sídla firmy: Kateřina Horká - ladyart.cz, Červené Vrchy 709, 664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika a sdělte nám vaše pochybnosti. Najdeme řešení a zjednáme nápravu. Pokud byste nebyli s naším řešením spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz, který na způsob zpracování vašich osobních údajů dohlíží.

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů, kterou v případě dotaz;, informací můžete kontaktovat: Jiří Horký, jiri.horky@ladyart.cz, tel. 774 106 245